Problema studiată de clasă este:

Lipsa spațiilor corespunzătoare orelor de educație fizica la Şcoala Gimnazială ,,Aron-Vodă,, Aroneanu

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Primăria Comunei Aroneanu, Consiliul Local al Comunei Aroneanu, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ,,Aron-Vodă, structura Aroneanu,, participanți la proiectul ‚Cetățeanul, coordonați de profesor Lupu Mărioara, în baza dreptului la petiționare, prevăzut la art. 51 din constituția României, în conformitate cu prevederile OG, nr.27/2002 cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm o propunere de soluționare a problemei: ,, Lipsa spațiilor corespunzatoare pentru desfășurarea orelor de educație fizică la Școala Gimnazială ,,Aron-Vodă, structura Aroneanu,,. În satul Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, o problemă importantă o constituie , degradarea terenului de sport din incinta Școlii Aroneanuț, comuna Aroneanu pentru desfășurarea de activități sportive și recreative cu elevii școlii, tinerii din localitate sau alte categorii de vârstă. Elevii școlii nu au posibilități de desfășurare a orelor de educație fizică intr-o sală de sport sau pe un teren de sport corespunzător, in aer liber întrucât starea de degradare a terenului este avansată, elevii nu sunt în siguranță. Terenul amplasat în spatele școlii nu este amenajat corespunzător , nu este acoperit , are denivelări și gropi care nu permit desfașurarea de activități sportive in condiții de siguranță, porțile de fotbal nu au plasă de protecție, terenul nu este trasat. Primăvara-Vara iarba nu este tunsă ,nu există împrejmuire. Când vremea este ploioasă , terenul devine foarte noroios, de aceea nu ne putem desfășura în aer liber orele de educație fizică. În plus, copiii și tinerii din comunitate nu au posibilități să practice activități sportive și recreative în timpul liber, în sat, în aer liber. Unii copii, tineri și adulți se deplasează în timpul liber la baza sportivă din satul Șorogari sau în municipiul Iași. Toți elevii școlii, tinerii din sat precum și alte categorii de vârstă sunt afectați de nerezolvarea acestei probleme. Noi eleviii clasei a VII-a, rugăm Consiliul Local să înterprindă toate demersurile necesare pentru alocarea fondurilor necesare amenajării, modernizării terenului de sport din curtea școlii Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași ca o alternativă de desfășurare a orelor de educație fizică și de petrecere a timpului liber prin practicarea de activități sportive de către copiii, tinerii și alte categorii de vârstă din localitate. Prezenta propunere este rezultatul activitățiilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor. În această acțiune suntem sustinuți de către cetățenii din comună și membri ai Consiliului Local. Rezolvarea acestei probleme va duce la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a orelor de educație fizică de petrecere a timpului liber prin practicarea sportului, creșterea gradului de civilizație și va reprezenta încă un pas în drumul comunei spre atingerea standardelor europene. Sperăm ca prin intermediul acestui proiect, problema enunțată mai sus să fie rezolvată cât mai curând. Cu speranța că vă veți apleca asupra propunerii noastre, vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: alexpaltinel444@yahoo.com Anexăm mai jos tabelul cu numele și semnăturile elevilor Data, 15. 06. 2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document