Problema studiată de clasă este:

-Aruncarea gunoiului în spațiul public și privat

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul de Administrație al Primăriei Municipiului Brașov Subsemnații, clasa a VII-a E, elevi ai Școlii Gimnaziale nr.2 „Diaconu Coresi”, Brașov , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere raspunde unei nevoi a comunitatii, atat pe termen scurt, dar mai ales in viitor, și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea soluției noastre. In Municipiul Brașov, aruncarea gunoaielor/deșeurilor în spațiul public și privat este o problemă identificată de noi Abordarea U.E. in ceea ce priveste gestionarea deșeurilor -DIRECTIVA CONSILIULUI din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (91/692/CEE) DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE-, conform Strategiei Nationale, Planul National de Gestionare a Deseurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017. Acest Plan contine si Programul National de Prevenire a Generarii Deseurilor. Publicat în MO 5 ianuarie 2021, se bazeaza pe principii majore : prevenirea, informare, aplicare Am găsit ca soluții: - proiecte prin care elevii să împartă flyere/ pliante pentru colectarea deșeurilor și pastrarea unui oraș/ mediu mai curat - educarea elevilor și părinții acestora pentru colectarea deșeurilor prin programe de informare -proiecte care să implice voluntari – elevi, studenți, oameni din comunitatea locală - amenajarea mai multor coșuri de gunoi, atât stradal cât și comunitar care să fie colorate diferit și înscripționate cu ce trebuie să conțină - golirea mai des a acestora - aplicarea de amenzi a celor care nu respectă curățenia stradală și comunitară - o lege locală în ceea ce privește curățenia din Municipiul Brașov Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate la clasa noastră în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul d-voastră în termenul legal la această adresă raduelenasabina@gmail.com în atenția d-nei Radu. Cu respect, elevii clasei a VII -a E


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document