Problema studiată de clasă este:

Poluarea

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Garda Națională de Mediu Timiș, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B, de la Școala Gimnazială nr.7 ,,Sfânta Maria’’ din Timișoara, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Dezvoltarea mai multor centre pentru monitorizarea poluării și a calității aerului. Această politică publică are ca scop remedierea problemelor aerului. Argumentele noastre in favoarea acestei solutii sunt: eliminarea toxinelor ce pot fi găsite în aer, capabilitatea de a monitoriza calitatea aerului, imbunatatirea sănătatii populației la nivel local, monitorizarea emisiilor poluante în oraș; îmbunătățire calității vieții cetățenilor din marile centre urbane; oamenii vor cunoaște în fiecare zi, datele legate de calitatea aerului, printr-o platformă specială. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identific at în favoarea propunerii noastre Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email : trancadaria@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Elevii clasei a VII a B Scoala Gimnaziala Nr 7 Sfanta Maria Timisoara


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document