Problema studiată de clasă este:

Problema existenta este caracterizata de faptul ca in satul Botean din comuna Ineu, judetul Bihor, nu exista nici un teren de sport amenajat conform standardelor de calitate care sa asigure posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in aer li

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Primăria Comunei Ineu Subsemnații, elevii clasei a 7-a de la Școală Gimnaziala Nr 1 din localitatea Botean, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresam prezenta propunere in vederea implementarii unui proiect de investitii pentru amenajarea terenului de sport situat in localitatea Botean. In prezent terenul este denivelat, inierbat, nu este imprejmuit, exista doua cadre de poarta din fier fara plasa, forma acestuia este neregulata, fara a fi marcate limitelete terenului de joc, iar pe timp ploios devine impracticabil..Terenul de sport nu are nici minimul de dotari necesare cum ar fi vestiare, grupuri sanitare,spatiu de depozitare pentru echipament sportiv Necesitatea remedierii acestei situatii este legata de interesul locuitorilor comunei pentru practicarea diferitelor sporturi precum si de dorinta lor de a duce o viata sanatoasa, in care exercitiul fizic sa se imbine cu posibilitatea afirmarii lor pe plan local si in alte domenii decat de cel al activitatii profesionale.Crearea unei infrastructuri sportive de calitate şi a unei culturi a sportului prin unitate, solidaritate, etică şi excelenţă reprezintă un fundament pentru o populaţie mai sănătoasă, pentru o integrare educaţională şi socială eficientă şi este, de asemenea, bază de selecţie pentru sportul de performanţă. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalapuiusever@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Cu stima,