Problema studiată de clasă este:

Bullying-ul în școală, comunitate, spațiul virtual

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare oficială Către Doamna Director al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila, Subsemnații, elevii din clasa a VII-a B, cetățeni ai orașului Brăila, în baza dreptului de petiționare prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiiolr vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere răspunde unei nevoi a comunității școlare, atât pe termen scurt, dar mai ales în viitor și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea soluției noastre. În școala noastră este prezent fenomenul bullying-ului, după cum au răspuns elevii chestionarului aplicat on-line claselor V-VIII. Cazurile sunt rare, dar există, mai ales în rândurile elevilor, în relația elev-elev. Bullying-ul se manifestă și în mediul on-line, dar și în comunitate. Vă propunem realizarea unui proiect cu această temă, pentru anul școlar 2021-2022, care să prevină bullying-ul prin responsabilizarea elevilor, părinților, și a profesorilor din școala noastră. Ne dorim o școală sigură și prietenoasă pentru noi și pentru viitorii elevi care vor păși pragul instituției noastre. Legea nr. 221/2019 prin care este combătut bullying-ul în spațiile destinate învățământului au fost aprobate prin ordin de ministrui și publicat în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrînd în vigoare odată cu semnarea acestuia. Proiectul acoperă nevoile elevilor de siguranță fizică și psihică, în scopul dezvoltării armonioase a tuturor copiilor din școala noastră. În sprijinul demersului nostru se află: reprezentanții Consiliului Elevilor din școala noastră, Asociația Părinților „Ion Băncilă”, Poliția Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Brăila, Biserica „Sfinții Constantin și Elena”. Proiectul generează o dezvoltare durabilă atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea activităților, aducând beneficii comunității școlare dincolo de limita de timp prevăzută pentru implementarea efectivă, va genera efecte pozitive și de lungă durată. Cu respect, Cetățenii Brăilei din clasa a VII-a B


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document