Problema studiată de clasă este:

Prezența unui număr mare de câini comunitari pe raza comunei

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Primăria comunei Cuza Vodă În atenția: Domnului Primar Subsemnații, elevii clasei a VII- a A de la Școala Gimnazială nr.1 Cuza Vodă, coordonați de profesor consilier școlar Giumali Narcis, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi a fost prezența unui număr mare de câini comunitari în anumite cartiere a comunei. Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră o soluție ce vizează reducerea numărului de câini comunitari, conform proiectului de act normativ atașat acestei scrisori. Propunem ca pe raza comunei să se construiască un adăpost pentru câini. Avantajele acestei soluții : reducerea numărului de câini comunitari, posibilitatea ca și câinii să fie dați spre adopție și dezvoltarea unui spirit civic și responsabil în rândul membrilor comunității. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială, componentă a proiectului educațional “Cetățeanul” și este însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot sprijini în implementarea planului. Cu deosebită stimă, Colectivul clasei a VII-a A- Școala Gimnazială nr.1, Cuza Vodă


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document