Problema studiată de clasă este:

Lipsa dispozitivelor (tablete) pentru elevii din comuna Vața de Jos ,pentru a putea participa la orele on-line

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Consiliul Local al Comunei Vața de Jos În atenția :Primarului Comunei Vața de Jos Stimate Domnule Primar, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Vața de Jos din localitatea Vața de Jos , având în vedere atribuția HCL a Comunei Vața de Jos de a garanta accesul la educație în mediul on-line, vă solicităm acordarea unui dspozitiv de tip tabletă , pentru a avea acces la resursele educaționale din mediul digital . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă: Școla Gimnazială Vața de Jos, str.Calea Crișului, nr. 22, com. Vața de Jos, Jud. Hunedeoara , e-mail scoala_vata@yahoo.com. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, cât mai repede posibil. Vă mulțumim ! Data 22.03.2021 Vața de Jos


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document