Problema studiată de clasă este:

Lipsa spațiilor de relaxare și a amenajărilor sportive

Scrisoarea transmisă către autorități este:

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Subsemnații, elevii clasei a VII-a E de la Școala Gimnazială Nr.11 Buzău, participanți la proiectul ”Cetățenul”, coordonați de profesor Golea Viorica, în baza dreptului la petiționare, prevăzut la art.51 din Constituția României, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm o propunere de soluționare a problemei: Lipsa spațiilor verzi și a amenajărilor sportive. Noi elevii clasei a VII-a E, rugăm Consiliul Local să întreprindă toate demersurile necesare pentru alocarea fondurilor de la Uniunea Europeană sau din PNDL necesare amenajării unor terenuri sportive înconjurate de spații verzi. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor. Rezolvarea acestei probleme va duce la creșterea gradului de civilizație și va da posibilitatea practicării sporturilor în spații amenajate asigurând modernizarea orașului în concordanță cu standardele europene. Cu speranța că vă veți apleca asupra propunerii noastre, vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mai: scoala11bz@yahoo.com


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document