Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui spațiu de studiu tehnologizat, de întâlnire sau de desfășurare a unor evenimente culturale în comunitate/ în localitatea Rona de Sus. Soluția- Digitalizarea Bibliotecii comunale Rona de Sus

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Nr. de înregistrare: Către Primăria Rona de Sus În atenția Domnului Primar Subsemnații, elevii claselor a VII-a A și a VII-a B, de la Școala Gimnazială Rona de Sus, din comuna Rona de Sus, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27 /2002, cu modificările ulterioare, privind activitățile de soluționare a petițiilor, înaintăm spre d-voastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi este lipsa unui spațiu adecvat studiului, organizat și supravegheat (pregătirea temelor, referatelor, proiectelor școlare) sau potrivit pentru desfășurarea unor evenimente culturale (club de lectură, mese rotunde, conferințe, seminarii, aniversări, comemorări, festivaluri, expoziții, concursuri etc) în comuna Rona de Sus. Pentru rezolvarea acestei probleme noi am analizat trei soluții și la fiecare am găsit avantaje și dezavantaje. In final, am propus soluția „Digitalizarea bibliotecii comunale Rona de Sus” ce vizează extinderea serviciilor, realizarea unui site al bibliotecii care să pună la dispoziția utilizatorilor un catalog online al cărților aflate în depozitul bibliotecii și pe care să se promoveze activități educative culturale și recreative. Alte propuneri găsiți în proiectului atașat acestei scrisori. De asemenea, am conceput și o propunere de act normativ. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de noi în cadrul orelor de Educație socială, coordonate de prof. Dorina ULICI și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul d-voastră în termen legal la această adresă de email: alisiaboiciuc11@gmail.com. Data: 26.05.2021 Elevii clasei a VII-a A: Albiciuc Rebeca, Boiciuc Alisia, Celeniuc Marian, Cherteș Vanesa, Corjuc Vasilica, Fangli Valentin, Fetico Melisa, Ghot Erik, Gerlan Lorena, Hanțig Alis, Laviță Gheorghiță, Prodaniuc Denis, Romaniuc Adelina, Rusneac Melisa, Semeniuc Alexandra, Surduc Nicușor, Șurlea Carmen Elevii clasei a VII-a B: Babota Răzvan, Boiciuc Nicolae, Boiciuc Robert, Bologa Florin, Bout Andy, Codrea Beatrice, Drimuș Rayan, Grijac Anamaria, Husarciuc Denis, Laviță Cristian, Mateciuc Corina, Romaniuc Georgian, Romaniuc Sebastian, Țifrac Marian


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document