Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII-a B face referire la poluarea râului Bistrița Ardeleană.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Bistrița, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la C.N.L.R. din Bistrița județ Bistrița Năsăud în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Problema identificată este poluarea râului Bistrița Ardeleană. Prezenta propunere de ecologizare a râului Bistrița Ardeleană pe teritoriul municipiului Bistrița este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Poluarea râului Bistrița este o problemă de importanță majoră deoarece fără ape curate viața pe pământ nu mai este aceeași. Poluarea afectează atât viețuitoarele, prin faptul că ele nu mai pot trăi și nu se mai pot înmulți într-un mediu curat cât și pe noi. Problema este importantă pentru comunitate, deoarece dacă vom reuși să curățăm râul Bistrița Ardeleană de deșeuri, vom îmbunătăți nu doar aspectul râului, ci și calitatea acestuia. Grija pentru menținerea calității apei este un act de responsabilitate atât față de noi înșine cât și față de generațiile viitoare. Propunem următoarele soluții: • Campanii de informare a tuturor cetățenilor eficiente și de lungă durată, pe toate râurile importante și afluenții lor (până la izvoare), precum și în zona acumulării Colibița, inițiate și implementate de toate entitățile cu responsabilități legale; • Patrularea cu scopul monitorizării arealelor naturale cu risc de poluare de către RANGERI CĂLARE (echipe cal/călăreț din comunități locale, pentru a semnala în timp real activități ilegale care afectează mediul natural) și utilizarea aplicațiilor și echipamentelor SMART specializate (ex. TrashOut, 4B, camere video, etc); • Verificarea strictă a tuturor activităților din vecinătatea râurilor (balastiere/bazine de decantare, gatere, activități comerciale și agricole, deversări apă/canal, regularizări/consolidări maluri, intervenții neautorizate, etc) și sancționarea la limita maximă permisă de lege. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email lorryo2003@yahoo.com. Petiția noastră va fi publicată după termenul legal de răspuns împreună cu acesta în cotidiane locale și propusă cotidianelor naționale. Împreună vom soluționa probleme care din diverse motive au trenat pănă în prezent. Cu stimă, Elevii clasei a VII-a B, Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document