Problema studiată de clasă este:

Dotarea materială nesatisfăcătoare a şcolii