Problema studiată de clasă este:

Animalele fara stapan din Timisoara

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Catre Primaria Municipiului Timisoara Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la scoala Gimnaziala Nr.7 Sfanta Maria din Timisoara, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată: Amenzile să fie mai dure pentru cei care abandonează, maltratează animalele. Argumentele noastre sunt : oamenilor le este frica de amenzile mari, oamenii care au primit o amenda nu vor mai dori sa primeasca si o alta amenda, oamenii ar prefera sa respecte legea decat sa primeasca amenda, animalele ar fi mai protejate, iar oamenii s-ar gândi mai bine inainte de a agresa animalele. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email florin.albei07@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Colectivul clasei a VII-a A Scoala Gimnaziala Nr.7 Sfanta Maria Timisoara.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document