Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului în comuna Rucăr

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Rucăr, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Liceul Tehnologic ,,Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr, coordonați de profesor Militaru Ana-Maria, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Problema identificată de clasa noastră este aceea a poluării mediului în localitatea noastră prin aruncarea deșeurilor în spațiile publice și în ape. Această problemă afectează diferite domenii, cum ar fi: afectarea calității aerului/apei, a sănătății oamenilor, a activităților turistice și a imaginii localității. Au fost identificate o serie de soluții: 1. montarea unor camere de supraveghere, 2. achiziționarea și montarea coșurilor de gunoi , 3. sancțiuni aplicate cetățenilor care aruncă gunoaie la întâmplare, 4. campanii de informare a cetățenilor în legătură cu efectele poluării asupra mediului înconjurător. Au fost analizate aceste soluții, iar în urma votului clasei a fost aleasă soluția 2 (achiziționarea și montarea coșurilor de gunoi). Am observat existența coșurilor de gunoi în centrul localității noastre, dar considerăm că nu sunt suficiente în toată localitatea. Ar trebui montate coșuri de gunoi și pe celelalte străzi din localitate. Noi am considerat că această soluție are următoarele avantaje: costuri mai reduse față de soluția 1, diminuarea poluării mediului și apelor, îmbunătățirea imaginii localității. Soluția aleasă de clasa noastră este constituțională deoarece: respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor, respectă principiul neretroactivității, respectă dreptul la ocrotirea sănătății, respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților, respectă dreptul la un mediu sănătos, respectă prevederile privind economia,respectă prevederile privind proprietatea, respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele UE în domeniu. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email lupuionut503@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document