Problema studiată de clasă este:

Problema selectată prin vot de către elevii clasei VII B (2020-2021) Lipsa mijloacelor de transport în satul Tomești https://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-cetateanul-20202021-2 - link publicare www.didactic.ro. Acordul parteneriat este.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare oficială către autoritatea responsabilă (şi eventual răspunsul primit) Subsemnaţii, elevii clasei a VII - a B de la Şcoala Gimnazială "D. D. Pătrăşcanu" din localitatea Tomeşti, judeţul Iaşi, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27 / 2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea ataşată. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Argumentele pentru soluţia propusă "Microbuzul școlar al Primăriei Tomești pentru transportul în siguranță al elevilor școlii noastre": mersul la şcoală este o problemă reală pentru mulţi elevi din mediul rural din comuna Tomești (sunt copii care trebuie să facă naveta zilnic în condiţii dificile de transport, cu microbuze / autobuze vechi, aglomerate, nemodernizate sau care îi lasă să aştepte în frig); conform datelor din școala noastră peste 25 de elevi fac naveta zilnic către unitatea de învățământ din diferite locații ale comunei; toți sunt copii din mediul rural; un procent redus de elevi fac naveta din municipiul Iași, fiind aduși de părinți sau circulă cu mijloacele de transport locale ori interjudețene; mulți elevi se trezesc foarte devreme, străbat uliţele satului şi, apoi, aşteaptă în staţie un mijloc de transport sau microbuzul școlar (singurul existent la ora actuală în dotarea Primăriei Comunei Tomești); mijlocele de transport interjudețene oferite de către firmele particulare de transport călători nu oferă condițiile necesare de confort și siguranță, rapiditate și eficiență; zilnic, un singur microbuz școlar cu numai 16 locuri deserveşte transportul a peste 25 de elevi către școala noastră; în aceste condiții elevii sunt duşi în ture la şcoală, fiind nevoiţi să se trezească mai devreme, iar cei care nu prind mijlocul de transport sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos sau cu alte mijloace de transport locale; microbuzul existent este vechi și a fost oferit de către minister în cadrul unui program care să sprijine elevii navetiști, mai ales din comunitățile rurale (la noi este satul Vlădiceni, Dealul Doamnei - mulți elevi navetiști); există şoferi dispuşi să conducă acest microbuz, însă salarizarea acestora constituie o problemă; pe lângă microbuzul şcolar, Primăria sau şcoala ar putea încheia contracte cu diferite firme de transport privat sau să asigure decontarea transportului tuturor elevilor navetiști. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră, în termenul legal, la această adresă de e-mail: lacramioaraagavriloaei@yahoo.com. Semnături elevi: ___________________________ Semnătură profesor iniţiator şi coordonator, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela _________________ https://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-cetateanul-20202021-2 - link www.didactic.ro (prezentarea proiectului)


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document