Problema studiată de clasă este:

LIPSA SPAȚIILOR VERZI ȘI A LOCURILOR DE RELAXARE ÎN AER LIBER DIN SECTORUL 4

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Primăria Sectorului 4 - Comisia pentru protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială nr. 99 din București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în anul școlar 2020-2021 și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Sufocat de mașini, praf și gunoaie, Bucureștiul are una dintre cele mai mici cote de spațiu verde pe cap de locuitor din Europa, nu are un Registru Verde actualizat în care să fie trecute aceste spații care țin de domeniul public. Marea majoritate a parcurilor din zona Bucureștiului se află într-un stadiu precar, iar problemele frecvente întâlnite la acestea, desprinse în urma analizei parcurilor și a evaluării generale, sunt lipsa curățeniei, lipsa întreținerii spațiilor verzi și lipsa diverselor elemente de mobilier urban. Din punct de vedere al infrastructurii, spațiului verde și al curățeniei, multe parcuri sunt deficitare, iar din punct de vedere al elementelor multifuncționale, culturale, artistice, turistice și al integrării activităților economice, doar un număr limitat de parcuri prezintă aceste aspecte. Calitatea vieții bucureștenilor scade fără spațiile verzi. Avem în vedere că norma OMS este de 50 mp/ locuitor , iar standardul Uniunii Europene este de 26 mp/ locuitor. În aceste condiții, Bucureștiul deține doar o suprafață medie de 9,67 mp/ locuitor. Consecințele negative ale acestei situații încep să crească de la o zi la alta în sectorul 4. Multe probleme pot fi rezolvate cu ajutorul spațiilor verzi și a celor de relaxare. Unele dintre consecințele negative ale absenței spațiilor verzi sunt următoarele: • Restrângerea spațiilor verzi are un impact negativ asupra calității vieții și stării de sănătate a populației; • Calitatea aerului este influențată de lipsa oxigenului care ar trebui adus de spațiile verzi; • Absența spațiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un impact negativ asupra viabilității acestora; • Lipsa spațiilor verzi și a celor de relaxare duce la scăderea turismului; • Restrângerea spațiilor verzi duce la creșterea emisiilor de dioxid de carbon; Venim cu următoarele propuneri de politică publică, care pot fi incluse într-un program pe care noi l-am numit „UN PAS SPRE MAI VERDE”: 1. Transformarea spațiilor dintre blocuri în zone verzi și de relaxare, chiar dacă aceste spații sunt de mici dimensiuni. 2. Maximizarea potențialului spațiilor verzi și a zonelor de joacă și relaxare deja existente – o acțiune pe termen lung de ”upgrade verde”: înlocuirea materialelor din locurile de relaxare și a gardurilor de împrejumuire a locurilor de joacă cu garduri vii sau cu panouri separatoare realizate din lemn și plante cățărătoare, delimitate și prin benzi de verdeață și arbuști. 3. Implementarea ideii de ”grădini suspendate”: pe acoperișul clădirilor și construcțiilor a căror proiectare permite acest gen de amenajări, cu sprijin financiar parțial din partea Primăriei și a Direcției de Mediu a Municipiului București 4. Derularea unei campanii care să încurajeze locatarii să-și amenajeze mici ”grădini de balcon” –acestea vor fi realizate de locatari, care pot fi încurajați prin bonuri valorice, vouchere într-un magazin de specialiate (plante și articole de grădinărit) sau prin scutire la plata impozitului local timp de 1-2 ani 5. Evenimente periodice susținute în parcurile din sector pentru educarea, încurajarea și prezentarea de proiecte pe teme de ecologie și urbanism ecologic - evenimente susținute de reprezentați ai Primăriei de sector, Primăriei Municipiului sau Ministerului Mediului, cât și de asociații ți ONG-uri care se ocupă de această problematică. 6. Elevii clasei a VII-a au trimis un e-mail către „România, Te iubesc!” informându-i cu privire la problema pe care am prezentat-o anterior. Suntem deschiși la noi colaborări cu diferite organizații, instituții etc. Argumentele propunerilor noastre sunt următoarele: • Grădinile suspendate au avantajul de a fi amenajate de fiecare cetățean, sau nu numai, după bunul plac. Pe termen mediu, oamenii ar fi scutiți de o grijă și mai ales de cheltuieli în plus. • Gardurile de plastic din locurile de joacă ar putea fi înlocuite cu gard viu și copaci. Această soluție are avantajul ca orașul nostru să arate mai verde, astfel încât poluarea cauzată de traficul intens să fie redusă, un avantaj pe termen lung. • Un weekend pe lună, fiecărei școli din sector i se poate atribui o zonă în care să realizeze activități pentru păstrarea mediului sănătos, acestea incluzând: plantarea florilor pentru un aspect frumos, strângerea gunoaielor din parcuri, plantarea puieților pentru a spori cât mai multe spații verzi, care duc la o lume mai curată. Aceste evenimente au loc în prezența angajaților de la primărie, iar materialele necesare vor fi oferite de primărie și nu va fi nevoie de niciun cost suplimentar. • De asemenea, vor avea loc și festivități în care profesorii sau persoanele experte în domeniul mediului să explice importanțele unei lumi mai verzi. Beneficiile acestei acțiuni ar fi pe termen lung, deoarece totul pornește de la educație și de la felul în care noi, copiii , am înțelege efectele unei lumi poluate. • Spațiile verzi și de relaxare dintre blocuri sunt mai accesibile pentru toată lumea, oricât de mică ar fi dimensiunea lor, astfel locatarii putându-se bucura de acestea, fapt ce reprezintă un avantaj pe termen lung. Grupurile din comunitate si posibilii parteneri care ar putea susține politica publică propusă de noi sunt:  Asociația MaiMultVerde, Regia Națională a pădurilor Romsilva, Societatea Totul Verde, MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat (care au derulat în trecut campanii de încurajare a plantării de pomi în București). Vă mulțumim, vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: ………………….. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă. Colectivul clasei VII B, Școlala Gimnazială Nr 99, Sector 4, București.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document