Problema studiată de clasă este:

Elevii clasei a VII-a B au identificat in comunitate problema - Lipsa oportunitatilor publice  de socializare directă pentru copii și adolescenți in municipiul Bacau.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Bacău,    Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată.  Problema pe care clasa mea o studiază este: ,,Lipsa oportunităților publice  de socializare directă pentru copii și adolescenți în orașul Bacău”. Clasa noastră a ales această problema de  politică publică deoarece, făcând parte din categoria vizată de aceasta (mai exact cea a tinerilor), putem spune cel mai bine cât de mare nevoie este de un loc de recreere pentru tinerii din ziua de astăzi, având în vedere stresul tinerei generații care se reflectă inevitabil și în viața de zi cu zi a acestei societăți. Dar chiar și eliminând acest aspect extrem de important rămânem totuși cu o problemă substanțială, mai exact viitorul societății în care cu toții trăim deoarece tinerii sunt viitorul acesteia.   Am ales să susținem cauza Centrului de Tineret Bacău sub forma unei politici publice care implică dotarea corespunzătoare nevoilor centrului în așa fel încât acesta să fie utilat cu aparatura necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul acestuia.  Având acces la diverse forme de petrecere a timpului liber și socializare, aceștia își dezvoltă cunoștințe elementare și de bază precum: socializarea corespunzătoare, argumentarea unui subiect, îndemânarea în cadrul activităților plastice, dar și însușirea de cunoștințe noi (datorită întâlnirilor periodice cu invitați speciali din cadrul Centrului de Tineret Bacău).    Asadar, propunerile de politică publică  pe care clasa le lansează sunt:   -Municipiul Bacău își asumă coordonarea Centrului de Tineret, il echipeaza cu tot ceea ce este necesar și dezvoltă programe și proiecte proprii pentru tineri (în care poate colabora cu alte organizații din municipiu și nu numai).  -Municipiul Bacău  să sprijine organizațiile, asociațiile de profil să își facă treaba mai bine și să ajungă la mai mulți copii și adolescenți (și atunci își asumă și meritele pentru modul în care a susținut sectorul de tineret).    Această politică publică s-ar referi la un acord de parteneriat între Municipiul Bacău, prin Consiliul Local și diferite O.N.G-uri din Bacău prin intermediul cărora să se asigure spațiile și personalul în vederea realizării de activități și evenimente educativ culturale, concursuri, proiecte etc. pentru copiii din clasele de gimnaziu si liceu. Aceste spații ar putea să găzduiască activități educative, sportive, culturale și de relaxare care să creeze noi oportunități de petrecere a timpului liber pentru acest segment de vârstă activ, dornic de experiment, atras de lucruri noi și interesat de dezvoltarea personală. În urma acestui parteneriat, O.N.G-urile ar presta servicii publice în numele municipiului, iar autoritățile locale ar pune la dispoziție, în mod gratuit, săli de spectacole, terenuri de sport, finanțând anumite proiecte, oferind anumite facilități  și alte forme de sprijin în  funcție de specificul activităților desfășurate.   Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială prin metoda Proiect-Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.  Grupurile din comunitate, pe care le-am contactat și care ar susține politica publică propusă sunt: Asociația Elevilor din Bacău, Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacău, Asociația  Pentru Dezvoltare  Activă Bacău, Fundatia Comunitară Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.   Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ...         Colectivul clasei a VII-a B    


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document