Problema studiată de clasă este:

Elevii au ales problema Câinii comunitari din Medgidia. 40% dintre elevi au ales această temă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Domnule Primar, Colectivul clasei a VII –a B din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu modificarea ulterioară, vă adresăm următoarea propunere - Introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familiepentru îngrijirea și adăpostirea câinilor fără stăpân din Medgidia, care este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a B în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro. Domnului Primar al orașului Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 pribind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la construirea de adăposturi pentru câinii fără stăpân. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale -Primărie și Consiliul local. Noi am identificat următoarele argumente în susținerea acestui proiect de act normativ: - Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor - Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme - Eliminarea pericolului reprezentat de agresivitatea câinilor, paraziților pe care îi răspândesc


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document