Problema studiată de clasă este:

Amenajarea unui parc de agrement pentru copii și părinți. "Szabadidős tevékenység számára kialakított tér gyerekek és szülők számára egyaránt."

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Formular de propunere de politici publice: 1) Instituţia iniţiatoare: Elevii cl a 7a ai Liceului Teoretic Zajzoni Rab Istvan din Săcele 2) Formularea problemei: În urma restricțiilor survenite din cauza situației epidemiologice legăturile sociale au avut cel mai mult de suferit. Acum mai mult ca niciodată s-a observat importanța acestora. Necesitatea unui spațiu sigur, în aer lber, amenajat corespunzător este asolut necesar pentru comunitatea din Săcele. 3) Denumirea politicii: Amenajarea unui parc de agrement pentru copii și părinți respectiv animalele de companie. "Szabadidős tevékenység számára kialakított tér gyerekek és szülők számára egyaránt." 4) Scop: Scopul este reprezentat de asigurarea unui spațiu generos, sigur cu funcționalitate multiplă pentru petrecerea timpului liber a familiilor. Educația extrașcolară (realizata dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extrașcolare urmarește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Aici intervine părintele, familia copilului. Datorită acestui fapt trebuiesc identificate modalități de crearea de facilități instituționale și legale pentru realizarea de locuri amenajate și care să încurajeze utilizarea acestora pentru a veni în sprijinul menținerii relațiilor sociale optime. Prin amenajarea unui parc de agrement pentru copii și părinți am realiza următoarele: - Copiii și familiile acestora ar petrece mai mult timp în aer liber și mai puțin în fața diferitelor device-uri. - Inter-relaționarea familiilor comunității ar duce la o creștere a simțului civic, o sensibilizare mărită asupra rezolvării/gestionării problemelor comunității. - Activitățile de relaxare vor ajuta la echilibrarea stresului acumulat la locul de muncă, deci vor îmbunătăți modul de percepție a evenimentelor din viața fiecăruia, minimizând nivelul posibilelor conflicte.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document