Problema studiată de clasă este:

Cetățenii orașului Gura Humorului / turiștii aruncă la întâmplare: măști, mănuși chirurgicale, mucuri de țigară, hârtii și alte gunoaie pe jos.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Nr. 4653 din 13. 05. 2021 DOMNULE PRIMAR, Noi, colectivul clasei a VII-a B, de la Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, prin aplicarea unor chestionare ,am identificat 10 probleme ce țin de politica publică. Colectivul de elevi a ales tema ,,Împreună protejăm natura pentru creșterea calității vieții în orașul Gura Humorului !”, iar problema identificată este aruncarea la întâmplare a măștilor, ambalajelor, mucurilor de țigări, sticlelor de suc de către unii locuitori/turiști ai orașului Gura Humorului. Am constatat că e o problemă importantă și de interes nu doar pentru noi elevii, ci și pentru mulți dintre concetățeni. Legile pe baza cărora ne-am documentat și care au constituit temeiul legal al demersului nostru sunt: - Articolul 51 din Constituția României în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - Legea numărul 544/2001 privind liberul acces la informații - Legea numărul 215/2001 a administrației publice locale. Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, in limitele legii să aibă inițiative în toate domeniile cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități. Noi ne propunem sensibilizarea autorităților publice locale și a opiniei publice, pentru creșterea calității vieții cetățenilor. Soluția propusă de clasă este desfășurarea unei campanii de informare a cetățenilor privind necesitatea păstrării curățeniei în localitate (interzicerea aruncării gunoaielor) și dublarea amenzilor către cetățenii/turiștii orașului Gura Humorului care aruncă iresponsabil, în spațiile publice deșeuri și măști chirurgicale în context pandemic. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers și să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: elenacaulea@yahoo.com. Profesor coordonator, Căulea Elena; Reprezentantul elevilor, Urzică Alexandra 13.05.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document