Problema studiată de clasă este:

Starea degradată a strazilor din Iași

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem repararea străzilor din județul Iași cu bani europeni nerambursabili, deoarece considerăm că este important și necesar pentru bunăstarea cetățenilor, mai ales a celor care dețin mașini și care le strică frecvent pe străzile din Iași. De asemenea, considerăm că ar fi un plus pentru orașul Iași, întrucât orașul va arăta mai bine și vom atrage turiști și firme străine și se vor crea mai multe locuri de muncă. Nu în ultimul rând, considerăm că astfel se va diminua numărul accidentelor, întrucât străzile vor deveni mult mai sigure, atât pentru pietoni, cât și pentru soferi. Data, 20.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a B


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document