Problema studiată de clasă este:

Turul 1 de scrutin la egalitate: Renovarea scolilor si Curațenia de pe străzi Tur 2- Curățenia de pe străzile orașului Timișoara

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Timișoara, Subsemnații, elevii clasei a VII- A de la Școala Gimnazială Nr. 27 din localitatea Timișoara, în baza dreptului de petiționare prevăzut în articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ___. Vă mulțumim! Propunere privind curățenia în orașul Timișoara Dorim să vă propunem următoarele soluții pentru eficientizarea curățeniei în oraș: În urma declarației primarului Fritz de a amplasa camere video, noi propunem, în schimb, utilizarea dronelor cu încărcare solară și electrică, în scopul supravegherii orașului. În contextul pandemic actual, străzile orașului sunt pline de măști folosite, aruncate pe jos. Vă sugerăm să amplasați coșuri de gunoi speciale, pentru aruncarea măștilor. În urma unui chestionar privind curățenia, adresat persoanelor cu vârste cuprinse între 13 și 69 de ani, 75% din corespondenți au solicitat amenzi mai mari celor care arunca gunoaie în spațiile neamenajate, iar 25% au propus munca in folosul comunității, și, întrebați dacă sunt mulțumiți de firmele de salubritate, 62% au spus că nu, în timp ce restul au răspuns cu da. În legătură cu acordarea amenzilor celor care aruncă gunoi în locuri nepermise, vă facem cunoscut faptul că în mediul public nu sunt destui polițiști care să prindă oamenii asupra faptului, așa că solicităm suplimentarea ofițerilor de poliție comunitară pe străzile orașului. Pentru a asigura deplasarea acestora prin oraș, pe rute care vor trebui stabilite, propunem achiziționarea de trotinete sau biciclete pentru polițiștii care patrulează fiecare zonă. Informându-ne de pe internet și de pe diverse grupuri, am constatat faptul că oamenii doresc modificarea orarului centrelor de colectare. Multă lume este deranjată de ora la care acestea nu mai sunt disponibile, deoarece mulți nu au timp să ajungă la ora respectivă. Așadar, solicităm schimbarea orarului, astfel încât centrele de colectare să aibă un program mai lung. De asemenea, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți dacă harta de salubrizare stradală de pe site-ul oficial al primăriei este actualizată, și la cât timp (zilnic, săptămânal etc.)? Politica publică propusă de clasa noastră: Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15); Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art.57); Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.56); Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136); Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135); Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20). Vă mulțumim!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document