Problema studiată de clasă este:

Muncă/Şomaj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Mizil, Subsemnaţii, elevii clasei a VII-a B de la Şcoala Gimnazială Nr.1, din localitatea Mizil, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G., nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerului şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă solicit în mod respectuos facilitarea creeări a noi locuri de muncă şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului. Vă rog frumos să luaţi în vedere aprobarea „Proiectul cetăţeanul”, acesta fiind o sursă majoră de îmbunătăţire a economiei şi implicit a creări de unor noi locuri de muncă. Soluţia pe care eu o consider utilă în rezolvarea problemei este crearea de locuri noi muncă. Oraşul Mizil a înregistrat evoluţii negative, în ceea ce priveşte populaţia, forţa de muncă şi relaţiile de pe piaţa muncii. Trebuie adoptate soluţii legale, administrative şi investiţionale care să poată asigura normalizarea relaţiilor de muncă. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educaţie socială şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: mario.dumitru@scoalaunu.ro Dumitru Mario Cătălin


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document