Problema studiată de clasă este:

Mediu/Curăţenie

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Subsemnaţii, elevii clasei a VII-a A de la Şcoala Gimnazială Nr.1, din localitatea Mizil, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G., nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerului şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea ataşată. Soluţia este amplasarea mai multor coşuri de gunoi în oraş. Amplasarea mai multor coşuri de gunoi în oraş ajută la poluarea cât mai puţină a oraşului, a ţării şi a planetei. Reciclarea gunoaielor menajere ajută la crearea unor obiecte noi care pot deveni ajutătoare în viaţa cotidiană a cetăţenilor. Efectuarea actelor de voluntariat în oraş se va realiza în grupe care vor fi amplasate pe anumite locuri din oraş şi contribuie la ajutarea persoanelor nevoiaşe sau cu dizabilităţi prin vinderea obiectelor strânse. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educaţie socială şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: andreea.velcea@scoalaunu.ro Velcea Andreea Alina


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document