Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevi este "Poluarea mediului înconjurător în comunitate din cauza mijloacelor de transport"

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Suceava, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Suceava, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm următoarea propunere de soluționare a unei probleme existente la nivelul comunității noastre. Problema identificată la nivelul clasei, fiind, prin urmare, supusă atenției dumneavoastră este Poluarea mediului înconjurător din cauza mijloacelor de transport publice și private. Poluarea orașului este sau ar trebui să fie printre cele mai importante preocupări ale cetățenilor. Considerăm că problema este importantă pentru că afectează sănătatea cetățenilor, aerul este toxic în oraș, iar în unele zile ale săptămânii străzile sunt aglomerate. Emisiile de transport cresc rapid, iar acest lucru dăunează sănătății și climei. Multe state din vestul și nordul Europei au în plan eliminarea mijloacelor de transport cu combustibili fosili, iar noi considerăm că trebuie să ne aliniem acestor țări. Suntem la curent cu politica publică prin care s-au achiziționat autobuze electrice, ceea ce duce la diminuarea poluării, dar mai există mijloace de transport în comun care poluează și în care normele sanitare nu sunt respectate. Mijloacele de trasnport private sunt achiziționate în mare parte second-hand, ceea ce duce la o poluare a mediului pentru că folosesc combustibili fosili. În calitate de viitori cetățeni activi și implicați într-un demers de cercetare mai amplu, care face parte dintr-un proiect la elevilor derulat la nivel național, și anume, “Cetățeanul”, propunem următoarea soluție pentru problema identificată: Educarea cetățenilor prin diferite proiecte pentru convingerea acestora de a folosi bicicleta sau pedestru în cazul în care distanțele nu sunt mari. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email clasa.a.VII.a.A.CNME@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă. Profesor coordonator, Semnat, Maier Cristina Elevii clasei a VII-a A


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document