Problema studiată de clasă este:

Autobuzele 27 si 44 nu circulă până la capăt de linei în weekend și în zilele de sarbatoare legală.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către CTP Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem repunerea în circulație a autobuzelor 44 și 27 până la capăt de linie, în Ciurea, în weekend și în zilele de sărbătoare legală, deoarece cetățenii din zona respectivă sunt puternic afectați de faptul că este extrem de greu să ajungă în oraș în condiții firești. Ei sunt nevoiți fie să aștepte multe minute în stații până vine autobuzul 41, sigura variantă din acest moment, fie să se urce într-un autobuz extrem de aglomerat, unde nu se respectă nicio regulă de distanțare, atât de importantă în condițiile actuale de pandemie, dar nu numai. Considerăm că și locuitorii din Ciurea au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai Iașului și că merită și ei un transport în comun eficient și sigur. Data, 19.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a C


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document