Problema studiată de clasă este:

Lipsa dotărilor adecvate din școlile ieșene

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem renovarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, Iași, cu fonduri obținute din campanii de strângeri de fonduri de la marile companii ieșene. Considerăm că școala noastră merită renovată, deoarece să avem utilități mai bune și dotări superioare în școală ne-ar motiva, pe de-o parte, să învățăm cu mai multă plăcere și, pe de altă parte, ne-ar ajuta să avem parte de un act educational mai performant. Planul nostru este să convingem marile firme să ne ofere sponsorizări, în schimbul reclamei pe care școala noastră le-o poate face. Cu banii strânși vrem să renovăm laboratoarele de fizică și chimie, sălile de clasă și toaletele. Considerăm că în urma acestui demers vor beneficia atât elevii, cât și profesorii și personalul auxiliar al școlii. Data, 17.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a B


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document