Problema studiată de clasă este:

Elevii nu sunt încurajați de către autorități să facă voluntariat.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem adoptarea unei politici publice care să încurajeze tinerii și adolecenții care încă nu au împlinit 18 ani să se implice în acte de voluntariat. Considerăm că în acest mod am putea contribui la dezvoltarea unei societăți civile mai puternice, dar am ajuta și adolecenții să se dezvolte mai bine, să învețe că pot face o schimbare în societate și că implicarea lor poate conta. Totodată, considerăm că acest lucru nu este imposibil de realizat, deoarece tinerii chiar își doresc să se implice, dar din păcate nu găsesc mereu oportunități în acest sens. În concluzie, înaintăm prezenta propunere menționând că în acest fel, deși sună clișeic, chiar putem face țara noastră un loc mai bun și să schimbăm măcar puțin percepția negativă a străinilor în ceea ce ne privește. Data, 19.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a A


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document