Problema studiată de clasă este:

Inexistența - lipsa pistelor de biciclete și a continuității lor - în comuna Florești, județul Cluj;

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primaria Comunei Floresti, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Scoala Gimnaziala. ,,Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr. 27/2002, art. 8, alin. 1, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: ioana_alexandra_morar@yahoo.com, cu măsurile pe care le veți lua vis-a-vis de această propunere. Cu stimă, Clasa a VII-a A, Școala Gimazială ,,Iuliu Hațieganu’’ Nume, prenume pentru toți elevii clasei : 1. Abrudan Diana Maria 2. Agrbiceanu Maia Cristina 3. Anghel Alexandru 4. Bodnariuc Maxim 5. Bogdan Mihai Maximilian 6. Bordea Matei 7. Bota Mihai 8. Chetan Denis Sebastian 9. Cimpean Iustin Dacian 10. Ciucanu Iulia Stefania 11. Cudur Raluca Bianca 12. Dozsa Mihai 13. Fratean Oana Daria 14. Moga Adrian 15. Moldovan Alexandra Ioana 16. Moldova Oana Raluca 17. Morar Andreea Stefania 18. Morosanu Alida 19. Nicoara Calin Giorgian 20. Peres Stefan 21. Petrule Razvan Ionut 22. Pop Alexian Gabriel 23. Pop Stefania Maria 24. Racataianu Ioana Eliza 25. Rete Catalin Cornel 26. Rusu Dan Alexandru 27. Stanica Pavel 28. Tudos Mara Ionela 29. Vadean Davis Serban 30. Vancu Eric Stefan 31. Vesa Hannah 32. Voda Colin Richard Prezentul mesaj este confidențial și aparține autorului. El se adresează numai persoanei menționate ca destinatar, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunostință că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anuntați imediat, ca răspuns la mesajul de față, și să-l stergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem și vă mulțumim pentru cooperare. 1 Inițiator Clasa a 7 a A, Șc. Gim. Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Cluj 2 Formularea problemei Locuitorii comunei Florești nu pot parcurge distanțele dorite cu bicicletele ca alternativă a autoturismelor deoarece nu au spațiu destinat pentru aceasta (de asemenea și din cauza aglomerării) . Automobilele nu le permit mersul sigur, iar pietonii sunt deranjați de bicicliști care circulă pe locurile marcate corespunzător pietonilor. 3 Titlul politicii publice Inexistența și lipsa continuităților pistelor de biciclete în comuna Florești. 4 Scopul Scopul este acela de continuare a pistelor de biciclete deja existente și de construire a unor piste pe străzile mici din Florești. 5 Obiective generale/Obiective specifice Obiective generale: 1. Construirea unor piste de biciclete cu ajutorul cărora locuitorii Comunei Florești să se deplaseze din comuna până în orașul Cluj-Napoca. 2. Realizarea a 50 de km de piste de biciclete care leagă Comuna Florești de orașul Cluj-Napoca. Obiective specifice: Cu ajutorul acestor piste de biciclete modul de viață al locuitorilor s-ar îmbunătăți, poluarea ar scădea, iar aglomerația dintre Floresti si Cluj-Napoca s-ar diminua considerabil. 6 Beneficiari Direcți: Locuitorii comunei Florești și nu numai, de orice vârstă, pot utiliza pistele de bicicletă. Indirecți: Copii și bunicii vor respira un aer mai curat dacă multă lume va folosi bicicletele și nu vor mai folosi autoturismele; părinți ar putea sta mai liniștiți, deoarece copii lor vor utliza bicicleta într-un cadru organizat; comercianții care vând biciclete și accesorii pentru bicicletă vor avea mai multe vânzări; toata lumea va beneficia de fluidizarea traficului 7 Variante de soluționare Opțiunea 1: Realizarea unui loc special amenajat pentru folosirea corespunzătoare a bicicletelor, în parcarea Vivo Cluj-Napoca. Impact 1: Beneficii: Oamenii ar face mișcare mai multă, iar asta ar fi in beneficiul sănătății lor. Populația va avea motivul să înceapă să circule mai mult cu bicicleta. Opțiunea 2: Construirea unei piste de biciclete pe partea carosabila a străzii, de o parte si de alta a axului drumului(pe mijlocul drumului) Impact 2 : Beneficii: Traficul ar fi redus exponențial deoarece automobilele ar fi mult mai atente la bicicliști. Pietonii nu vor mai fi afectați de persoanele cu biciclete care circulă pe trotuare. Oameni sunt încurajați să facă mișcare. Opțiunea 3 : Construirea unor piste de biciclete pe străzile mici, in locul unei piste pietonale, de pe o parte a carosabilului Impact 3: Beneficii: Mașinile nu vor mai fi deranjate de bicicliști care circulă pe stradă, iar pietonii la fel doar că pe trotuare. Se încurajează populația să circule în siguranță îndiferent de mijlocul de transport ales.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document