Problema studiată de clasă este:

Am folosit aplicația fast poll și în urma votului problema aleasă este Bullying-ul. 60% dintre elevi au ales această temă.Am ales această temă deoarece am considerat, că problema Bullying-ului și Cyberbullyingul este una actuală și gravă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Colectivul clasei a VII –a C din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României, R.O.I la nivelul unității școlare vă adresăm următoarea propunere- Realizarea de către școală a unui proiect educațional despre bullying și cyberbullying în parteneriat cu CJRAE Constanța și ONG-uri locale, care este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a C în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le- am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email mihaimariana@brancusi.computer. Doamnei Director al Școlii Gimnaziale ,,Constantin Brâncuși’’ Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, Regulamentul de Ordine Interioară a școlii supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la realizarea unui proiect educativ despre bullying și cyberbullying în colaborare cu CJRAE Constanța. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea școlii, a psihologului școlar,CJRAE Constanța, Poliția Locală, Biserică, Sucursala Medgidia a U.D.T.R. Argumentele pe care le aducem în susținerea propunerii noastre sunt: - Implicarea școlii (profesori, elevi) în combaterea acestor fenomene negative - Derularea unor activități în care colaborează familia-elevul-psihologul-polițistul - Crearea unui mediu școlar sigur, în care domnește starea de bine - Implicarea activă și responsabilă a elevilor și profesorilor


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document