Problema studiată de clasă este:

PROBLEMA SELECTATĂ PRIN VOT: Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria și Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, Subsemnații, elevii clasei a –VII-a de la Școala Gimnazială Tărlungeni, structura Zizin, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor prin petiție se înțelege cererea ,reclamația , sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială. În acest an 2020-2021, suntem implicați în Proiectul “ Cetățeanul” inițiat de Institutul Intercultural Timișoara bazat pe democrație participativă, care presupune implicarea cetățenilor în problemele comunității. Această propunere este însoțită de argumentele pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Problema selectată de clasă în pasul al doilea al proiectului a fost “Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate”. Cetățenii cunosc măsurile luate de autorități, dar în lipsa coșurilor de gunoi și din comoditatea unora dintre cetățeni gunoiul ajunge pe drumul public, pe câmp și în apa Tărlungului. Noi am identificat trei soluții cu privire la această problemă. Prima dintre ele ar fi amplasarea/achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă. A doua soluție conștientizarea de către populație a necesității colectării selective a deșeurilor. A treia soluție ar fi sancționarea cetățenilor prinși că aruncă gunoiul la întâmplare, scoaterea în evidență a exemplelor de bună practică, în condițiile în care sistemul video ar fi pus în funcțiune Propunerea de politică publică aleasă de clasă este reprezentată de prima soluție. Aceasta nu încalcă declarația de constituționalitate prevăzută în pasul patru al proiectului și mai mult decât atât corespunde normelor Uniunii Europene. În cadrul orelor desfășurate la clasă am schițat un proiect de act normativ cu titlul amplasarea/achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor în data de 15.03 2021. Am inițiat o campanie de sensibilizare a cetățenilor printr-un afiș sperăm noi reprezentativ pentru propunerea noastră în calitatea noastră de promotori ai dreptului la un mediu natural nepoluat. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal pe adresa Școala Gimnazială Tărlungeni , Strada Principală nr .34


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document