Problema studiată de clasă este:

„Neselectarea deșeurilor de către cetățenii comunei în pubelele primite și locurile special amenajate”

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMĂRIA COMUNEI PĂUCA, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din localitatea Păuca, jud. Sibiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scpauca@yahoo.co.uk. Propuneri: Desemnarea unei persoane (angajat al primăriei) din cadrul primăriei, responsabil cu asigurarea eficientei colectarii selective, cu următoarele atributii - depozitarea selectivă a deşeurilor în fiecare gospodărie; - amplasarea în instituţii publice şi pe fiecare stradă din localitățile comunei a pubelelor pentru colectarea selectivă - tarifare diferenţiată pentru deşeuri selectate/ amestecate (tarif triplu pentru ridicarea deşeurilor, dacă nu sunt colectate selectiv); - aplicarea sancţiunilor în cazul nerespectării legislaţiei (amendă şi/ sau muncă în folosul comunităţii pentru persoanele care depozitează deşeuri pe terenurile arabile si în apropierea apelor); - implementarea unui sistem de monitorizare video pentru identificarea eficientă a persoanelor care nu respectă regulile colectării selective; - organizarea unor proiecte pentru copii şi tineret – din fonduri locale sau europene - care să vizeze gestionarea deşeurilor; campanie susţinută, de informare a cetăţenilor din localitate privind obligativitatea colectării selective; - organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor mari; - monitorizarea permanentă, de către persoana desemnată, a zonelor de colectare selectivă a deşeurilor pentru eficientizarea depozitării şi colectării selective a deşeurilor, dar şi aplicarea măsurilor concrete de respectare a legislaţiei în vigoare (amenzi), - organizarea unor întâlniri cetăţeneşti pentru informarea obligativităţii cetăţenilor referitoare la permanenta colectare selectivă a deşeurilor; - premierea cetăţenilor (dedicaţi şi implicaţi 100 % în promovarea, informarea, colectarea selectivă a deşeurilor), Precizăm că elevii şcolii, care sunt interesați în problemele cu care se confruntă comunitatea și care vor sa se implice în rezolvarea acestora, coordonaţi de profesori, vor participa în calitate de voluntari la proiectele de ecologizare şi gestionare a deșurilor iniţiate de Primărie. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, studii de impact, documente, care să vă ajute în analiza obiectiva a propunerii pe care v-am supus-o atenției.