Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de clasă -Lipsa unor condiții decente de trai la unele familii din comună

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul local și Primăria comunei Rădășeni Subsemnatii, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala, ”Ion Lovinescu„ din localitatea Rădășeni in baza dreptului de petitionare, prevazut la articolul 51 din Constitutia Romaniei si avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile OG nr 27/2002, cu modificarile ulterioare privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituită o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celor lalte organe centrale, companiilor si societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome) Prezenta propunere este rezultatul activitatilor realizate de clasa noastra in cadrul orelor de Educatie Socială. In cadrul Proiectului Cetateanul din acest an în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara.Clasa noastra a identificat trei probleme ce necesita politici publice. Acestea sunt: lipsa gazului metan in comuna Radaseni, lipsa unui iluminat stradal eficient, lipsa unor conditii decente de trai la unele familii din comuna . Cea din urmă problemă a fost selectata prin voi de elevii clasei pentru a fi studiata. Aceasta problema este foarte importanta deoarece orice om are dreptul la un nivel de trai decent. Potrivit site-ul ”Digi24„ pentru un trai decent e nevoie de cel puțin 4000 lei pe luna dar, depinde de familie depinde de modul in care se hrănește, depinde de cat de economi sunt, depinde de multe„ Prin propunerea noastră venim in completarea politicii publice existente din care am aflat că 18 familii dintre care 11 persoane singure beneficiază de ajutor social.Noi am identificat trei soluții la această problemă.Prima ține mai mult de solidaritatea oamenilor comunei,care știu de cele mai multe ori să le fie aproape celor ce sunt în nevoi.A doua soluție este următoarea:prin intermediul SNAC-comisia existentă în școală și prin fundația AIME "Cămin pentru viitor" putem ajuta familiile singure prin acțiuni caritabile (strângerea de alimente de strictă necesitate).A treia soluție reprezintă și politica publica propusă de noi și anume sprijinirea în găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai tinere ce primesc ajutor social,având în vedere că în comună sunt în derulare mai multe proiecte de investiții,printre care menționăm:ridicarea unui nou dispensar și o clădire destinată unei grădinițe cu program prelungit.Această propunere nu încalcă declarația de constituționalitate prevazută la pasul patru al proiectului.În cadrul orelor desfășurate la clasă am schițat un proiect de act normativ cu titlul Sprijinirea persoanelor lipsite de un trai decent în găsirea unor noi locuri de muncă din data de 24 februarie 2021.Pornim o campanie de sensibilizare a opiniei publice printr-un afiș convingător deoarece dreptul la un trai decent este unul din drepturile cele mai importante ale omului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal pe adresa Școala Gimnazială "Ion Lovinescu" Rădășeni Strada Principală nr.21. Cu stimă si respect elevii clasei a VII-a Beșleagă Vasile Catrina Petrică Conache Cristiana Grecu Elena Maxim Maria Lupu Sebastian Nichitoaia Karina Pustiu Alexandru Săvoaia Gabriel Șoldănescu Andrei Șoldănescu Rebeca Tulbure Iulian Ursachi Sebastian


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document