Problema studiată de clasă este:

Problema poluarii excesive in Bucuresti. (fonica, a solului, a aerului, si apei) Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu substanțe toxice, gazoase, lichide sau solide care afectează sănătatea umană, calitatea vieții sau mediului .

Scrisoarea transmisă către autorități este:

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE SOLUŢIILOR Scrisoare către autorități Către agenția pentru Protecția Mediului, Subsemnații, elevii clasei 7C de la Colegiul Național Mihai Eminescu din București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată: Activități de voluntariat care să ajute la strȃngerea gunoaielor, oamenii să fie răsplătiți (cu bani) atunci când strâng o cantitate de gunoi și crearea unei aplicații care să arate cât drum au parcurs oamenii care folosesc bicicleta, trotineta, rolele, etc. și la un anumit număr de kilometri să li se ofere bani care să fie transferați pe cardurile respectivilor. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email colegiul_eminescu@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Elevii: ANDREI GEORGE- ADRIAN MARINESCU SERGIU MAXIMILIAN BAJANICA IUSTIN- ANDREI MAZILU ANDREI- PAUL BOTEA CRISTIAN- DANIEL MITOI ELENA- TEODORA CIUCA BIANCA- MARIA MIULESCU JESSICA- ADRIANA- ANTONIA CONSTANTINESCU MARIO STEFAN MINDROC MARIA- GEORGIANA DUMITRU MIHAELA- STEFANIA MUSCA ALESSIA-MIHAELA ILICI MATEI NOVAC MINA IONESCU DANIEL PADURARU CRISTIAN- ANDREI IORDACHE CRISTINA- RAMONA POPESCU ILINCA- MARIA- SOFIA IUHAS MARIA- ECATERINA PREDA ANCA MIHAELA LALES BIANCA- GABRIELA RADUCAN CRISTINA- ALEXANDRA MANEA EDUARD- ANDREI RIZESCU BIANCA- ANTONIA MANEA RARES- MIHAI SIMIONESCU BEATRICE- ANNE- MARIE Soluţia 1: Oamenii o sa sorteze si o sa stranga gunoiul de acasa. Pe baza cantitatii de gunoi stransă, oamenii vor primii o cantitate de bani care va fi pusă pe cardul personal. ​Cantitatea de bani va fi stabilita de autoritatile locale si acesata va depinde de zona respectiva si de cantitatea de gunoi din zona. ​Toate deșeurile vor fi duse la centre de reciclare unde vor fi reciclate și pot fi refolosite. Avantaje la soluţia 1: 1. Salvăm copacii. 2. Prin reciclarea ambalajelor de plastic se economisesc resursele de petrol. 3. Recicland hartia, mai putini copaci vor fi taiati, deci mai mult aer curat. 4. Din materialele, hainele si obiectele reciclate se vor face lucruri noi. Dezavantaje la soluţia 1: 1. Activitaţile pentru reciclare pot fii neglijabile sau neinteresante pentru majoritatea populaţiei. 2. Produsele reciclate nu pot dura mult timp, ele nu sunt la fel de durabile, deoarece sunt fabricate din deșeuri sau materiale neutilizate. Din acest motiv ele sunt mai puțin eficiente. 3. Amplasamentele de reciclare sunt adesea neigienice și nesigure, la fel ca procesul de reciclare. 4. Reciclarea se face deseori la scară mică, deoarece nu a reușit sa fie eficientă la un nivel mare. Solutia 2: Activitaţi în care voluntarii pot participa pentru a rezolva poluarea. Activitaţile vor fi de mai multe tipuri, de exemplu: plantare de copaci, strangere de gunoaie, curatarea străzilor, etc. Această soluţie se bazează pe oamenii care vor să participe, adică voluntarii. Avantaje la soluţia 2: 1. Problema principală, și anume, poluarea, se va diminua. 2. Vom știi că fructele si legumele sunt crescute într-un mediu curat. 3. Păsările și animalele care stau în lacurile din București, vor crește și vor fi sănătoase datorita mediului care nu conţine gunoaie. 4. Aerul pe care il respirăm va fi proaspăt. 5. Oamenii vor socializa și se vor împrietenii atȃt cu persoane noi cȃt și cu mediul înconjurȃtor. Dezavantaje la soluţia 2: 1. Oamenii se pot revolta și pot urma proteste. 2. Statul (poate) nu ne va susţine, fapt care ne trage în jos. 3. Cetaţenii, prin revolta lor, pot agrava problema aruncȃnd mai multe gunoaie pe jos, în lacuri, etc. Soluţia 3: Vom concepe o aplicaţie pentru a ști cȃti Km au parcurs utilizatorii cu bicicleta, rolele, trotineta sau pe jos și la un anumit număr de km parcurși de cetaţeni vor primi o anumită sumă de bani. Această sumă de bani va fi stabilită de autoritaţi. Avantaje la soluţia 3: 1. Ȋnainte de toate mersul cu bicicleta este sănătos! 2. Ȋti poti petrece timpul cu cei dragi. 3. Se reduce rata obezitaţii. 4. Avantajul aplicaţiei este că încurajează și motivează cetățenii să meargă cu bicicleta astfel nivelul poluării este mult mai scăzut! Dezavantaje la soluţia 3: 1. Nu poți transporta obiecte cu un volum mare și nici nu poți să transporți oameni cȃnd mergi pe bicicleta. 2. Nu sunt locuri special amenajate pentru bicicliști peste tot. 3. Bicicletele pot încurca traficul. 4. Se pot produce accidente. Solutia 1: La o anumită cantitate de gunoi, oamenii să fie rasplatiţi cu bani. O politică publică pe care o consideram importantă este următoarea: Ne dorim ca autoritaţile locale să ne ia în considerare soluţia deoarece poate salva următoarele generaţii. Cȃnd am propus această soluţie ne-am dat seama că problema cu răsplata pe o anumita cantitate de gunoi va fi problema, dar ne-am gȃndit că, în acest fel, o să încurajăm oamenii să recicleze și o să ne ajute să rezolvăm poluarea mai rapid. Este o soluţie care poate fi pusă în aplicare mai greu dar cȃnd va fi pusă în aplicare ea va fi foarte folositoare. Consideram că ar putea fi o soluţie inedită și am putea face oamenii să nu mai arunce gunoaiele pe jos deoarece, noi stim că pentru oameni banii sunt cea mai importantă sursă și prin asta am putea să ajutăm oamenii nevoiași, ei strȃngȃnd gunoi și primind bani pot să își îmbunătătească situaţia materială. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă niciun drept iar cantitatea de bani va fi stabilită de autoritaţile locale, depinzȃnd de zonă și de cantitatea de gunoi. Această soluţie respectă fiecare articol deoarece fiecare persoană este tratată egal prin drepturi însă suma de bani pe care o primește este conform gunoiului strȃns! Soluţia 2: Activităţi în care voluntarii se vor implica pentru a rezolva poluarea. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă drepturi (în activităţi se vor implica voluntari deci nu vom obliga pe nimeni să participe). O politică publică care ne-ar ajuta să facem această soluţie aplicabilă ar fi: Autorităţile locale trebuie doar să ne lase să organizăm acest tip de întȃlniri. Dacă aceste întȃlniri de voluntariat se vor petrece în timpul pandemiei ne vom adapta la situaţie și vom respecta toate restricţiile și vom fi foarte precauţi pentru a fi în siguranţă și pentru a ne atinge scopul de a rezolva poluarea. Această activitate nu necesită bani și nici nu este toată lumea obligată să participe. Cine dorește să participe poate să vină (spre exemplu) în centrul Bucureștiului și să ajute autoritaţile în colectarea gunoaielor și la plantarea florilor, respectiv copacilor. Soluţia 3: Facem o aplicaţie care să măsoare cȃt au parcurs oamenii cu bicicleta și să îi răsplătească cu banii puși pe card la un anumit număr de kilometri. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă niciun drept. O politică publică care ne va ajuta foarte mult este următoarea: Autoritaţile pot să ne lanseze aplicaţia (să facă cunoscută aplicaţia noastră) care va fi realizată de noi cu ajutorul altor adulţi care sunt mai experimentaţi și ne pot ajuta să facem această aplicaţie. Partea cu banii depinde de autorităţile locale, acestea trebuie să gȃndească o cantitate de bani corespunzătoare zonei respective.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document