Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de elevi prin vot secret prin două tururi de scrutin este: Aruncarea deșeurilor menajere în spațiile publice din Deva. Această problemă este importantă deoarece afectează calitatea vieții tuturor locuitorilor orașului.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Deva, În atenția Domnului Primar, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, subsemnații, elevii clasei A VII- a A de la Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” din Deva, coordonați de profesor Poșircă Sofia-Alexandra, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi a fost aruncarea deșeurilor în spațiile publice din orașul Deva. Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție introducerea programului ,,Deva Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, conform proiectului de act normativ atașat acestei scrisori. Avantajele acestei soluții : pot fi colectate sute de kilograme de gunoi, deşeurile urmând să fie şi balotate pot fi apoi valorificate la reciclatori specializaţi. Prin acest sistem se elimină o serie de deşeuri care pot fi reintroduse în circuitul economic, mai ales că unele dintre acestea se descompun într-o perioadă foarte lungă de timp, poluând mediul înconjurător. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot sprijini în implementarea planului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [adresa de email de la care este transmisă propunerea]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Clasa a VII -a A Profesor coordonator Poșircă Sofia-Alexandra


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document