Vandalizarea clădirilor din municipiul Cluj Napoca.

Detalii eveniment:

Tema proiectului nostru este legată de o mare problemă cu care se confruntă comunitate locală: LIPSA UNEI REALE COLECTĂRI SELECTIVE A DEȘEURILOR în municipiul Cluj Napoca. Soluția găsită de noi presupune organizarea unei campanii de informare/educare și responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea legilor privind serviciul de salubrizare și protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Argumentele noastre sunt: • Informarea susținută și permanentă a cetățenilor se poate realiza cu costuri mici datorită interesului exprimat de numeroase persoane, instituții și ONG-uri. • Crește gradul de implicare a cetățenilor în viața comunității locale. • Monitorizarea colectării selective face posibilă intervenția promptă a autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute ca urmare a încălcării legii. Pentru ca politica publică propusă de noi să fie acceptată, am realizat un plan de acțiune.

2019-05-23, 13

Cluj-Napoca, Cluj