Proiect Cetățeanul ” UN OM EDUCAT PENTRU UN MEDIU CURAT”

Detalii eveniment:

Etapa de identificare a problemei, s-a supus la vot, iar cea care a obținut cele mai multe voturi a fost: Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate. Împartirea elevilor pe grupe de lucru, identificarea principalelor surse de informații referitoare la problema selectată, Etapa de mediatizare – stabilirea materialelor specifice pentru tematica proiectului, informarea elevilor, profesorilor, partenerilor cu privire la obiectivele proiectului , Etapa de pregătire a grupului – pregătirea si întocmirea unui program de acţiuni, procurarea materialelor , prezentarea informațiilor acumulate, Monitorizarea procesului de culegere de informații, prezentarea lor si revizuirea planului, Identificarea soluțiilor posibile la problemă, selectarea de catre clasă a soluției propuse și împărțirea in 4 grupuri corespunzatoare celor 4 secțiuni ale portofoliului. Participarea elevilor la acțiunile proiectului Lucru pe grupe, elaborarea celor 4 planșe si sec

2018-12-06, 12.00

Poarta Albă, Constanța