Proiect: Cetăţeanul

Detalii eveniment:

Școala noastră este în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, partenerul din România al Rețelei Internaționale CIVITAS, inițiată de Center for Civic Education, S.U.A. În țara noastră, programul este realizat în parteneriat cu Romanian-American Foundation, iar activitățile urmăresc promovarea metodei de educație civică Proiect: Cetățeanul. Proiectul presupune mai multe etape: 1. Identificarea problemelor comunităţii noastre 2.Selectarea uneia dintre probleme de către clasa noastră, pentru a fi studiată 3. Culegerea de informaţii despre problema aleasă de noi 4.Elaborarea unei propuneri de politică publică 5. Dezvoltarea unui plan de acţiune, care include adresarea unei scrisori oficiale către autoritatățile locale . Propunerea clasei noastre de a se amplsa un semafor cu buton în faţa şcolii este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Cultură civică, sub îndrumarea prof. Hanuschi Aurora, în care am aplicat metoda Proiect:Cetățeanul.

2019-06-10, 13

Luna, Cluj