Prezentarea proiectului clasei

Detalii eveniment:

Proiectul ne prezintă un proces desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni care ne va ajuta să înțelegem modul în care funcționează instituțiile publice, a procedurilor prin care se iau deciziile și a rolului pe care îl au cetățenii într-o societate democratică. Cetățenii unui stat democratic au dreptul de a-și exprima opiniile cu privire la problemele din comunitatea lor, precum și la problemele naționale și internaționale. De asemenea, aceștia au dreptul de a încerca să influențeze autoritățiile publice să ia anumite decizii cu privire la problemele respective și o pot face folosindu-se de dreptul la petiționare prevăzut de art. 51 din Constituția României.

2019-05-30, 11:00

Municipiul București, București