Prezentarea portofoliului la Proiectul

Detalii eveniment:

Prezentarea portofoliului la proiectul ,, Cetăţeanul” Elevii clasei a VII-a D de la Colegiul Naţional ,, Mihai Eminescu”-Iaşi au desfăşurat pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2018-2019 Proiectul ,, Cetăţeanul”în cadrul orelor de cultură civică.Activităţile legate de proiect au fost coordonate de doamna profesor Pădurariu Violeta. Proiectul , structurat în opt paşi, a constat în descoperirea problemelor comunităţii din care fac parte elevii –oraşul Iaşi, în selectarea uneia dintre problemele identificate şi găsirea unei soluţii care poate deveni o propunere de politică publică. Dintre cele şase probleme identificate (pasul 1) elevii au selectat doar una dintre acestea: ,,Prezenţa rromilor care tulbură liniştea publică în unele cartiere ale oraşului Iaşi”(Pasul 2). Dintre cele şase soluţii propuse pentru rezolvarea acestei probleme spinoase , s-a impus soluţia 1:,,Creşterea nivelului de educaţie în rândul comunităţilor de rromi.”

2019-06-06, 14.00 - 15.00

Iași, Iași