Poluarea aerului, apei și solului în orașul Suceava

Detalii eveniment:

Subsemnații, elevii clasei VII C de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ‟ SUCEAVA din SUCEAVA, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

2020-06-04, 10

Suceava, Suceava