Despre metodă

Dacă doriți să utilizați această metodă împreună cu elevii, vă recomandăm să vă înscrieți la cursul gratuit pentru aprofundarea metodei. Pentru a vă înscrie, completați formularul de la meniul Cursuri profesori.
Proiect Cetățeanul este o metodologie inovativă pentru predarea educației civice în învățământul gimnazial. În România ea a fost adaptată pentru clasa a VII-a, adică pentru elevi de 13-14 ani.
Metoda Proiect Cetățeanul este structurată ca un proces care conține opt pași clari și se bazează pe studierea de către elevi a unei probleme a comunităţii locale ce presupune o politică publică.
Pasul 1
Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice
Introducere în politici publice și identificarea de probleme din comunitate care țin de domeniul politicilor publice.
Pasul 2
Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră
Selectarea problemei care va fi studiată de elevi, în mod democratic.
Pasul 3
Culegerea de informații despre problema selectată
Analizarea problemei selectate (colectarea de informații din diferite surse, inclusiv din interviuri cu cetățenii afectați de problemă).
Pasul 4
Elaborarea unei propuneri de politică publică
Formularea soluției pe care clasa dorește să o propună autorităților.
Pasul 5
Dezvoltarea unui plan de acțiune
Realizarea unui plan de acţiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această politică publică.
Pasul 6
Finalizarea portofoliului clasei
Realizarea unui portofoliu structurat în patru părți: explicarea problemei, examinarea alternativelor pentru soluționarea problemei, propunerea de politică publică și planul de acțiune.
Pasul 7
Prezentarea portofoliului
Prezentarea portofoliului într-un eveniment public organizat la nivelul școlii și/sau la nivel local/regional.
Pasul 8
Reflecții asupra experienței
Conștientizarea procesului de învățare de către elevi.
Elevii care utilizează această metodă sunt astfel ghidați într-un proces de învățare a modurilor în care cetățenii pot nu numai să influențeze politicile publice, ci și să le inițieze și să reflecteze la viața lor cotidiană din perspectiva politicilor publice percepute ca instrument de responsabilizare a autorităților publice.

Despre program

Înscriere școală

 
 
ROLUL PROFESORULUI
Rolul profesorului în utilizarea acestei metode este acela de facilitator al procesului de învățare și de coordonator al implementării diferitelor etape ale procesului. Etapa de reflectare asupra experienței este deosebit de importantă pentru conștientizarea deplină de către elevi a procesului parcurs și a competențelor dezvoltate, pași esențiali pentru abilitatea de a replica procesul și de a utiliza conștient noile deprinderi în viitor.
CE COMPETENȚE DEZVOLTĂ METODA

Cunoștințe legate de responsabilitățile și funcționarea instituțiilor publice, legate de legi, proceduri și procese de luare a deciziilor.

Cunoștințe despre și înțelegere critică a rolului cetățenilor într-o socitetate democratică.

Atitudini pozitive legate de participarea civică, lucrul în echipă și dialogul constructiv.